Co robimy?

Diagnoza i choroba

 • Doradzamy, w jaki sposób doprowadzić do prawidłowej diagnozy.
 • Udzielamy wsparcia i pomagamy zrozumieć istotę choroby przewlekłej – w rozmowach telefonicznych i bezpośrednich rozmowach.
 • Doradzamy, jak wprowadzić i zastosować zmiany w życiu codziennym, w związku z chorobą przewlekłą.
 • Pomagamy znaleźć indywidualne rozwiązanie w terapii.

Szkolenia

 • Organizujemy spotkania i warsztaty tematyczne.
 • Propagujemy wszechstronną wiedzę na temat chorób autoimmunizacyjnych.
 • Propagujemy wszechstronną wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.
 • Uczestniczymy w szkoleniach prozdrowotnych.

Współpraca

 • Z innymi organizacjami pozarządowymi
 • Z Urzędem Marszałkowski
 • Z lekarzami i środowiskami naukowymi
 • Z mediami

Budowanie świadomości

Fundacja prowadzi działania społeczne oraz działalność wydawniczą na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu chorób autoimmunizacyjnych i chorób współistniejących.