Misja i cele

Misją Fundacji „JakMotyl” jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim chorym na choroby autoimmunizacyjne i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Celem Fundacji „JakMotyl” jest wspieranie, umacnianie i propagowanie:

  • Podmiotowości i godności pacjenta i jego rodziny
  • Służebnej roli zawodu lekarza
  • Świadomości i odpowiedzialności za swój stan zdrowia
  • Profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób autoimmunizacyjnych/cywilizacyjnych
  • Rozwoju jednostek podstawowej opieki zdrowotnej
  • Świadomości własnych możliwości i poczucia kompetencji społecznej
  • Świadomości wspólnotowej w rodzinie i społeczeństwie
  • Całościowego widzenie zdrowia człowieka w jego środowisku
  • Intensyfikacji profesjonalnych działań na rzecz chorych