Kontakt

Fundacja JakMotyl

00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5, lok.użytkowy nr 1 na parterze, wejście w bramie przejściowej.

fundacja@jakmotyl.pl

+48 666 513 801,+48 666 504 196

Biuro czynne jest w godzinach: 13:00 -16:00 w dni powszednie.
Testy oddechowe SIBO/IMO wykonujemy codziennie, po uprzednim zapisaniu się.
Wykonujemy je również we wszystkie soboty i dwie niedziele w miesiącu.
Ważne!
Testy oddechowe powinny być przeprowadzane tylko rano, w niedługim czasie po wstaniu.

Dyżury edukacyjno-wspierające dla pacjentów prowadzimy we wtorki i czwartki po uprzednim umówieniu spotkania lub rozmowy telefonicznej.